0
02126246958
لیست مطالب
armator

آنچه باید درباره میلگردهای فولادی بتن آرمه بدانید

    کمتر کسی است که نام میلگرد و آرماتور به گوشش نخورده باشد. اساس آرماتور بندی در ساختمان سازی های امروزی، بتن آرمه یا بتن مسلح شده به میلگرد فولادی است. همه ی ما حداقل میلگردهای خوابیده در کف ...