0
02126246958

گزارش تصویری از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

به گزارش عصر مواد نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید از روز پنجشنبه ۲۷ الی یکشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۸ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نمایشگاه بین المللی تهران بر گزار شد. در این صفحه شما گزارش تصویری عصر مواد از این نمایشگاه را مشاهده می فرمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه