0
02126246958

کدهای ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار ASME

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (American Society of Mechanical Engineers) که به اختصار به آن ASME  گفته می شود، در سال ۱۸۸۰ توسط گروه کوچکی از صنعت گران پیشرو برای تدوین استاندارد ساخت  دیگ های بخار تاسیس شد و اکنون به یک سازمان بزرگی تبدیل شده است که در تمام رشته های مهندسی از طریق اشتراک دانش، توسعه تکنولوژی، آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی، تحقیق و پژوهش، تدوین و نشر کد، استاندارد و نشریات تخصصی، برگزاری کنفرانس، همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، سعی در کمک به جامعه مهندسی در سطح جهان برای بهبود زندگی مردم دارد. از جمله کدهایی که ASME تدوین و منتشر نموده است، کدهای ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار (Boiler and Pressure Vessel Code) است که به اختصار BPVC گفته می شود. کدها، استانداردهایی هستند که رعایت آن ها در اکثر ایالت های ایالات متحده آمریکا اجباری بوده و جنبه حقوقی و قانونی دارند.

 

کدها (Codes) مجموعه ای از قوانین وضع شده در یک شهر، ایالت و یا کشور است. زمانی که یک ساختمان در قلمرو یک شهر یا کشور ساخته می شود، حتماً باید مطابق با قوانین اجباری (کدهای) آنجا ساخته شود. کدها جنبه حقوقی و قانونی دارند لذا اجرای آن ها اجباری است. برای مثال در کشور ایالات متحده آمریکا، برای ساخت مخازن تحت فشار، رعایت الزامات ASME Sec. VIII الزامی است. رعایت الزامات این کد برای ساخت مخازن تحت فشار در سایر کشورها اجباری نیست، مگر اینکه ASME Sec. VIII در آن کشور نیز به عنوان یک کد پذیرفته و اعلام شده باشد. برخلاف کد، استاندارد (Standard) معیار و وسیله ای برای سنجش و مقایسه پارامترهایی از قبیل کیفیت، کمیت، اندازه، شکل و مقدار است و جنبه پیشنهادی دارد. استفاده از استاندارد الزامی نبوده و بحث حقوقی را به همراه ندارد. تنها زمانی اجرای استاندارد اجباری می شود که آن استاندارد بخشی از یک قرارداد بوده و رعایت آن استاندارد طبق آن قرارداد الزام شده باشد و یا بخشی از یک دستور العمل قانونی شده باشد. کدها نمونه ای از استانداردهای اجباری هستند که جنبه حقوقی و قانونی دارند. در واقع استاندارد می تواند یک کد شده و استفاده از آن اجباری شود.

 

کدهای ASME BPVC در ۱۲ بخش (Section) تدوین شده است که عبارتند از:

 

بخش ۱- قوانین ساخت دیگ بخار یا بویلرهای نیرو یا پر فشار

ASME BPVC Section I: Rules for Construction of Power Boilers

 

بخش ۲- مشخصات فنی مواد و متریال

ASME BPVC Section II: Materials

 

بخش ۳ – قوانین ساخت تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات هسته ای

ASME BPVC Section III: Rules for Construction of Nuclear Facility Components

 

بخش ۴- قوانین ساخت دیگ بخار یا بویلرهای حرارتی یا کم فشار

ASME BPVC Section IV: Rules for Construction of Heating Boilers

 

بخش ۵- آزمون های غیر مخرب

ASME BPVC Section V: Nondestructive Examination

 

بخش ۶- قوانین توصیه شده برای مراقبت و عملیات دیگ بخار یا بویلرهای حرارتی یا کم فشار

ASME BPVC Section VI: Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers

 

بخش ۷- دستورالعمل های توصیه شده برای مراقبت از دیگ بخار یا بویلرهای نیرو یا پر فشار

ASME BPVC Section VII: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers

 

بخش ۸- قوانین ساخت مخازن تحت فشار

ASME BPVC Section VIII: Rules for Construction of Pressure Vessels

 

بخش ۹- تایید صلاحیت جوشکاری، لحیم کاری و اتصال

ASME BPVC Section IX: Welding, Brazing, and Fusing Qualifications

 

بخش ۱۰- مخازن تحت فشار از کامپوزیتی پلاستیک تقویت شده با الیاف (FRP)

ASME BPVC Section X: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels

 

بخش ۱۱- قوانین بازرسی در حین سرویس تجهیزات نیروگاه هسته ای

ASME BPVC Section XI: Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components

 

بخش ۱۲- قوانین ساخت و ادامه سرویس مخازن حمل و نقل

ASME BPVC Section XII: Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks

 

 

کدهای ASME BPVC را در یک تقسیم بندی می توان به سه گروه تقسیم کرد:

 

  • کدهای ساخت (Construction Codes): کدهایی که برای ساخت قطعه یا تجهیز مورد استفاده قرار می گیرند، مثل بخش های ۱، ۳، ۴ و ۸٫

 

  • کدهای مرجع (Reference Codes): کدهایی هستند که در کدهای ساخت به عنوان مرجع برای ساخت قطعه یا تجهیز معرفی شده اند، مثل بخش ۵ و ۹٫

 

  • کدهای حین سرویس (In-Service Codes): کدهایی هستند که برای بازرسی و نگهداری حین سرویس تجهیزات ساخته شده طبق کدهای ساخت پس از نصب آن ها در سرویس مورد استفاده قرار می گیرند، مثل بخش های ۶ و ۷٫

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

 

 

 

ارسال دیدگاه