0
02126246958

تست خمش جوش چیست؟ + ویدیوها

تست خمش از آزمایش هایی است که به منظور تعیین سلامت جوش و عاری بودن آن از ناپیوستگی ها طراحی شده است. این تست از متداول ترین آزمایش ها در تایید دستورالعمل جوشکاری (PQR) و تایید صلاحیت جوشکاران است. روش های مختلف انجام آزمایش خمش معمولاً براساس اینکه محور جوش به صورت عرضی یا موازی محور طولی نمونه است و همچنین کدام سطح از جوش (رو، ریشه یا کناره جوش) در سطح محدب یا بیرونی نمونه خم شده قرار می گیرد، به ۵ نوع تقسیم می شود که عبارتند از:

 

 

  • تست خمش عرضی جانبی (Transverse Side Bend): در این نوع، خط جوش در عرض محور طولی نمونه قرار دارد و نمونه از مقطع جانبی جوش خم می شود.

 

  • تست خمش عرضی از سطح یا روی جوش (Transverse Face Bend): در این نوع، خط جوش در عرض محور طولی نمونه قرار دارد و خمش به گونه ای است که روی جوش در قسمت محدب یا بیرون نمونه خم شده قرار می گیرد.

 

  • تست خمش عرضی از ریشه جوش (Transverse Root Bend): در این نوع، خط جوش در عرض محور طولی نمونه قرار دارد و خمش به گونه ای است که ریشه جوش در قسمت محدب یا بیرون نمونه خم شده قرار می گیرد.

 

  • تست خمش طولی از سطح یا روی جوش (Longitudinal Face Bend): در این نوع، محور جوش و محور طولی نمونه با هم موازی هستند و نمونه به شکلی خم می شود که روی جوش در قسمت محدب یا بیرون نمونه خم شده قرار می گیرد.

 

  • تست خمش طولی از ریشه جوش (Longitudinal Root Bend): در این نوع، محور جوش و محور طولی نمونه با هم موازی هستند و نمونه به شکلی خم می شود که ریشه جوش در قسمت محدب یا بیرون نمونه خم شده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

آزمایش خمش سطحی (رویه) کیفیت امتزاج فلز جوش در دیواره ها و سطح درز اتصال، تخلخل، حبس سرباره، حفره های گازی و دیگر عیوب احتمالی را کنترل و میزان شکل پذیری جوش را مشخص می کند. آزمایش خمش ریشه میزان نفوذ و امتزاج فلز جوش را در داخل ریشه درز اتصال کنترل می کند. آزمایش خمش جانبی هم به منظور کنترل سلامت و میزان ذوب فلز جوش می باشد.

 

روش آزمایش به این صورت است که نمونه آزمون بر روی شکاف دستگاه طوری قرار می گیرد که جوش در وسط دهانه قرار بگیرد. خم شدن معمولاً توسط یک سنبه انجام می شود. برای خمش از کنار (SIDE BEND TEST) سنبه  روی کنار جوش، در خمش از ریشه (ROOT BEND TEST) سنبه روی سطح جوش و در خمش از رو (FACE BEND TEST) سنبه روی ریشه قرار می گیرد و نمونه توسط سنبه به سمت شکاف ماتریس خم می شود. سمبه بر روی نمونه نیرو وارد می کند و آن را به سمت قالب خم می کند، تا جایی که میزان انحنای نمونه به مقداری برسد که یک سیم به قطر ۳٫۲ میلی متر از میان فضای انحنای تحتاتی قالب و نمونه آزمون عبور نکند. پس از خمش، سطح محدب نمونه از نظر ظهور ترک، شکاف و معایب دیگر بازرسی می شود.

 

 

 

 

ویدیوی ۱:

 

نام ویدئو به فارسی:  تست خمش جوش

 


نام ویدئو به انگلیسی: Bend Test

 


زمان ویدئو: ۵۰ ثانیه

 


فرمت ویدئو: MP4 با کیفیت ۴۸۰ و ۷۲۰

 


زبان: بی کلام

 


زیرنویس: ندارد

 


دوبله: ندارد

 


اختصاصی عصر مواد:

 


مشاهده ویدیو:

 

 

 

 

 

لینک دانلود از آپارات:

حجم: ۳٫۸۵ مگابایت (کیفیت ۴۸۰) و ۸٫۷۴ مگابایت (کیفیت ۷۲۰)

 

لینک دانلود از یوتیوب:

حجم: ۸٫۷۱ مگابایت (کیفیت ۷۲۰)

 

 

 

 

 

 

ویدیوی ۲:

 


نام ویدئو به فارسی:  تست خمش جوش

 


نام ویدئو به انگلیسی: Bend Test

 


زمان ویدئو: ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

 


فرمت ویدئو: MP4 با کیفیت ۴۸۰ و ۷۲۰

 


زبان: بدون کلام

 


زیرنویس: ندارد

 


دوبله: ندارد

 


اختصاصی عصر مواد:

 


مشاهده ویدیو:

 

 

 

 

 

لینک دانلود از آپارات:

حجم: ۱۳٫۵۲ مگابایت (کیفیت ۴۸۰) و ۲۸٫۵۹ مگابایت (کیفیت ۷۲۰)

 

لینک دانلود از یوتیوب:

حجم: ۲۸٫۵۱ مگابایت (کیفیت ۷۲۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه