0
02126246958

معرفی محصولات مهندسی مواد در ششمین جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی

بهینه سازی و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های پلاسما شده 

 

از جمله مهمترین مشکلات موجود در پوشش های پلاسما شده وجود عیوب متداول (همچون حفرات، تخلخل ها و میکروترک ها) است. این عیوب می توانند باعث کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش شوند. البته در پوشش های پلاسما اسپری میزان حفرات به کارکرد پوشش نیز وابسته است. به طور مثال در پوشش های سد حرارتی وجود حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد تخلخل برای کاربرد سد حرارتی لازم است ولی در مورد پوشش هایی با کاربردهای الکتریکی میزان کم حفرات سبب افت بیش از حد خواص الکتریکی می شود. هدف اصلی این اختراع افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های پلاسما شده با کاهش میزان حفرات و تخلخل های موجود در پوشش است.

 

تشویه کنسانتره سولفید روی در رآکتور بستر سیال به کمک گازهای حاصل از احتراق

 

در فرآیند هیدرومتالورژیکی تولید فلز روی که در آن از سولفید روی به عنوان ماده ی خام استفاده می شود، ابتدا لازم است جهت تبدیل سولفید به اکسید قابل انحلال، عملیات تشویه انجام گیرد. جهت انجام فرآیند تشویه عمدتاً از کوره بستر سیال که شیوه ای مدرن به حساب می آید، استفاده می شود. کوره بستر سیال از تجهیزات کلیدی واحد تشویه است. در این فرآیند سولفیدروی به اکسید روی و یا مقداری سولفات روی تبدیل می شود. فرآیند تشویه به علت واکنش سوختن گوگرد یک فرآیند گرمازا می باشد و به همین علت اگر نتوان نرخ واکنش تشویه را کنترل نمود باعث آسیب دیدگی سیستم شده و در فرآیند تشویه ای که به طور مرسوم برای کنسانتره سولفید روی در رآکتور بسترسیال صورت می پذیرد، از هوا یا هوای غنی شده با اکسیژن استفاده می شود که به علت بالا بودن فشار جزئی اکسیژن، افزایش دمای ناگهانی زیادی را به همراه داشته و موجب تخریب سیستم می شود. در این حالت علاوه بر هزینه تعمیر، باید تولید متوقف شود و سیستم تعمیر گردد که خود نیازمند زمان طولانی است. بعلاوه تعمیر اینگونه سیستم ها توسط مهندسین کشورهای بیگانه صورت می پذیرد.

در این پروژه دانشگاهی به جای هوا (یا هوای غنی شده با اکسیژن) از گازهای حاصل از احتراق استفاده گردید که باعث کاهش فشار جزئی اکسیژن شده و می توان با این کار نرخ سوختن گوگرد و واکنش تشویه را کنترل کرد.

 

سیمان دندانی کامپوزیتی C-MTA حاوی کایتوسان اسید

 

سیمان دندانی (mta) Mineral Trioxide Aggregate بسیاری از خواص ایده آل یک ماده ی پر کننده ی ریشه ی دندانی را دارا است. با این حال، زمان گیرش طولانی و کاربردی سخت و قیمت بالای آن، سبب شده تا استفاده از این ماده محدود گردد.

در اختراع حاضر، سیمانی هیدرولیک با ترکیب جدیدی ساخته شد که هم در قسمت پودری و هم در قسمت مایع دارای نوآوری بود. در قسمت پودری سیمان MTA، از گچ به عنوان منبع کلسیم استفاده می شود، اما در ماده ی اختراعی جدید، از تری کلسیم فسفات به عنوان منبع کلسیمی استفاده شد که سبب گردید تا میزان تشکیل هیدروکسی آپاتیت بر روی سطح سیمان افزایش می یابد. همچنین در قسمت مایع تغییرات گسترده ای داده شد تا خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان بهبود یابد. به این منظور از مایعی با ترکیب آب دو بار تقطیر، کایتوسان و اسید مالیک استفاده شد که این ترکیب سبب گشت تا زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان به حدود ۹ و ۲۸ دقیقه کاهش یابد و در عین حال به ماده ای با استحکام ۳۵ MPa تا MPa40 برای استفاده در ریشه ی دندان دست یافت. به این منظور، از ماده ی بیوپلیمری کایتوسان استفاده شد و بیوکامپوزیتی زیست فعال ساخته شد. کایتوسان با درصدهای متفاوت به محلول اسید سیتریک اضافه شد و سپس بخش پودری سیمان به نسبت ۳ به ۱ به بخش مایع اضافه گردید. تاثیر محلول های با غلظت های متفاوت کایتوسان روی خواص گیرشی و کاربری سیمان جدید مورد بررسی قرار گرفت.

 

شابلون تنظیم الکترود جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ

این شابلون دارای دو قسمت مختلف است که هرکدام هدف خاصی را اجرا می کنند. اولین هدف تنظیم بیرون زدگی الکترود است که با ارتباط میان میله فلزی داخلی شابلون و الکترود، بیرون زدگی تنظیم می شود. در پشت شابلون ۸ عدد سوراخ وجود دارد که هرکدام برای قطرهای مختلفی از الکترود هستند که الکترود تنگستنی را در داخل سوراخ مختص به خود فرو می برند با این روش هم قطر الکترود تشخیص داده شده و همچنین آمپراژ پیشنهادی برای جوشکاری انتخاب می شود. توسط این وسیله می توان همزمان دو پارامتر را در جوشکاری کنترل کرد:
اولین پارامتر: کنترل بیرون زدگی الکترود (stick out) تنگستنی از فنجانی سرامیکی است. دومین پارامتر: تشخیص قطر الکترود و تعیین آمپراژ مناسب، متناسب با قطر الکترود است.

 

ارسال دیدگاه