0
02126246958

محاسبه ضخامت لوله

اگر در حین کار، با لوله ها، شیر و اتصالات، فلنج ها، پمپ ها، مخازن و قطعات تحت فشار سیال سر و کار داشته اید، احتمالاً با محاسبه ضخامت جداره لوله و یا ضخامت پوسته ی قطعات تحت فشار آشنا هستید. در این نوشته از عصر مواد قصد داریم نحوه محاسبه ضخامت لوله های تحت فشار داخلی بر حسب فشار و دمای کاری و متریال لوله طبق استاندارد ASME B31.3 را برای همراهان و کاربران محترم عصر مواد مرور کرده و توضیح دهیم.

استاندارد ASME B31.3 مربوط به لوله کشی یا پایپینگ فرایندی در پالایشگاه ها، واحدهای صنعتی شیمیایی، داروسازی، نساجی، کاغذسازی، نیمه هادی ها، واحدهای برودتی گاز و سایر واحدهای فرایندی وابسته است. رابطه ای که در این محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و توضیح داده می شود، برای محاسبه ضخامت لوله هایی خارج از دامنه این استاندارد و حتی برای محاسبه ضخامت سایر قطعات و پوسته های تحت فشار سیال هم می تواند کاربرد داشته باشد.

 

حداقل ضخامت لازمِ لوله برای سرویس کاری مورد نظر از رابطه زیر به دست می آید:

tm = t + c

که در این رابطه، t ضخامت طراحی و c ضخامت اضافی به منظور جبران خوردگی یا سایش در حین سرویس و جبران ضخامت کاهش یافته ی ناشی از ایجاد شیار یا رزوه در قطر لوله است. مقدار c بر اساس الزامات طراحی و یا کد/استاندارد ساخت، نوع سیال و پیش بینی خوردگی، عمق رزوه/شیار و غیره تعیین می شود. اندازه عمق رزوه از استاندارد ASME B1.20.1 به دست می آید.

ضخامت طراحی (t) برای تحمل فشار کاری در لوله های تحت فشار داخلی هم در حالتی که ضخامت لوله کوچک تر از یک ششم قطر خارجی آن (t<D/6) باشد، طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

 

 

قبل از معرفی و بررسی پارامترهای رابطه فوق، بهتر است موضوع تعیین ضخامت لوله را به پایان برسانیم:

پس از اینکه حداقل ضخامت لازم (tm) به دست آمد، مقدار دیگری هم برای اطمینان بیشتر، به tm اضافه می شود تا خطای احتمالی در طراحی و ساخت را جبران نماید. عدد این مقدار اضافی، 12.5% ضخامت نهایی لوله است. به این 12.5%، تلرانس ساخت می گویند.

پس در واقع، ضخامت نهایی لوله (Tf) از مجموع ضخامت حداقل (tm) و مقدار 12.5% ضخامت نهایی لوله به دست می آید:

 

 

این محتوا مختص کاربران با اشتراک ویژه است. در صورت تمایل، با عضویت در اشتراک ویژه عصر مواد، دسترسی خود را به متن کامل، تصاویر و لینک های مرتبط با این محتوا فعال نمایید.