0
02126246958

قرادادهای EPC یا پروژه های EPC چیست؟ به چه شرکت هایی EPC کار می گویند؟

واژه EPC مخفف کلمات Engineering/Procurement/Construction به معنی مهندسی و طراحی/تامین و تدارکات/ساخت و اجرا است. اصطلاح EPC برای قرارداد، پروژه و یا پیمانکار و شرکت ها به کار می رود. قراردادهای EPC به قراردادهایی گفته می شود که طبق آن، کارفرما انجام کلیه ی فعالیت های یک پروژه شامل مهندسی و طراحی، خرید و تامین تمامی اقلام و تجهیزات و در نهایت ساخت، اجرا و نصب را به یک پیمانکار می سپارد. این پیمانکار می تواند بخشی از فعالیت ها را از طریق برون سپاری و توسط پیمانکاران جزء انجام دهد. در این قراداد‌ها، صفر تا صد مسئولیت پروژه و انجام کار بر عهده پیمانکار یا شرکت طرف قرارداد است و کارفرما یا مالک فقط مسئولیت نظارت و سرکشی از پروژه را بر عهده دارد. این نوع پروژه ها بالاترین حد سپردن مسئولیت به پیمانکاران است. به شرکت هایی که کار EPC یعنی هر سه فاز مهندسی و طراحی/تامین و تدارکات/ساخت و اجرا را انجام داده و قراردادهای EPC را متعهد می شوند، شرکت های EPC می گویند.

 

 

فعالیت هایی که در فازهای سه گانه یک پروژه با قرارداد EPC انجام می شود از قرار زیر است:

 

فاز مهندسی یا طراحی (Engineering): 

از جمله فعالیت هایی که در این مرحله انجام می گیرد عبارتند از:

  • تهیه مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی و ساخت اقلام و تجهیزات
  • تعیین و تایید متریال اقلام
  • تهیه دیتاشیت محصول و کالا
  • تهیه دستورالعمل فعالیت های مختلف
  • تهیه درخواست ها و اسناد خرید تجهیزات، کالا و مواد
  • تهیه مدارک و نقشه های فنی مربوط به نصب تجهیزات
  • تهیه مدارک و نقشه های فنی مربوط به اجرای فعالیت ها

 

فاز خرید، تامین و تدارکات (Procurement):

در این مرحله اقلام، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه خریداری، تهیه و ساخته شده و و در نهایت از پیمانکاران جزء یا فروشندگان تحویل گرفته می شود.

 

فاز ساخت، نصب یا اجرا (Construction): 

در این مرحله از پروژه، کار نصب اقلام و تجهیزات و ساخت نهایی انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

نوشته های مرتبط در عصر مواد:


ارسال دیدگاه