0
02126246958

در خصوص بازرسی فنی، ایستگاه ها و مدارک بازرسی و ITP بیشتر بدانید – ۲

اگر نمونه های ITP یا همان برنامه تست و بازرسی را در قسمت قبلی این نوشته مشاهده کرده باشید، این مدرک می تواند از بخش های مختلفی شامل نام فعالیت یا مورد بازرسی، استاندارد مرجع انجام تست و بازرسی، محدوده پذیرش طبق استاندارد مرجع، حجم تست و بازرسی (مثلاً مشخص می شود که تست PT روی ۱۰ درصد قطعات انجام شود)، جنس مدرک و داکیومنتی که برای یک فعالیتِ تست و بازرسی تولید می شود (مثل گزارش تست، صورتجلسه، نقشه، دستورالعمل و پروسیجر، دفترچه محاسبات و یا گواهی کنترل)، محل بازرسی، نوع مدارک و گواهی های بازرسی، ایستگاه ها یا سطوح بازرسی به منظور مشخص کردن وظایف کنترلی گروه های مسئول در بازرسی تشکیل شده باشد. البته فرمت و پیکربندی این مدرک و محتوای آن ممکن است در سازمان ها و شرکت های مختلف کمی متفاوت باشد.

در قسمت حاضر از این نوشته، می خواهم شما را با برخی از بخش های ITP آشنا کنم. البته فکر کنم شما هم با موافقید که بخش هایی مثل نام فعالیت، استاندارد مرجع، محدوده پذیرش، نوع مدرک و محل بازرسی، نیاز به توضیح اضافی ندارد، پس برای پرهیز از طولانی شدن و کش آمدن مطلب، از توضیح در خصوص آن ها خودداری می کنم و تنها به نوع مدارک و گواهی های بازرسی طبق DIN EN 10204 و ایستگاه ها یا سطوح بازرسی مثل Spot Witness ،Hold ،review و Witness می پردازم. لازم به ذکر است که بر خلاف قسمت اول که بخش های اصلی نوشته از مطالب آقایان کاووسی و شعاری پور استفاده شده بود، این قسمت با توضیحات صاحب این قلم نوشته شده است.

 

نوع مدارک و گواهی های بازرسی طبق DIN EN 10204

 

استاندارد DIN EN 10204 در اصل مربوط به مشخص کردن نوع گواهی ها و مدارک بازرسی در تحویل محصولات فلزی به خریدار طبق الزامات سفارش است، ولی برای محصولات غیر فلزی هم استفاده می شود و مبنای تعیین نوع مدارک بازرسی در ITP ها است. در این استاندارد، انواع مدارک و گواهی های بازرسی در گروه بازرسی غیر ویژه و بازرسی ویژه دسته بندی شده است.

 

بازرسی غیر ویژه (non-specific inspection):

بازرسی غیر ویژه به نوعی بازرسی گفته می شود که طبق پروسیجر و روش اجرایی داخلی سازنده انجام می شود تا انطباق مشخصات محصول و فرایند ساخت آن با الزامات توافق ارزیابی شود. در بازرسی غیر ویژه، محصولات بازرسی شده لزوماً محصولات واقعی تحویل شده نیست.

 

بازرسی ویژه (specific inspection):

بازرسی ویژه به نوعی بازرسی گفته می شود که بازرسی طبق مشخصات محصول، قبل از تحویل آن و بر روی محصولات تحویلی یا واحدهای آزمون که محصول هم بخشی از آن است، انجام می شود تا انطباق محصول با الزامات توافق تایید شود. واحد آزمون تعدادی از قطعات یا تناژی از محصولات است که محصول نمونه ای از میان آن ها انتخاب و تحت آزمون قرار می گیرد و تایید یا رد واحد آزمون بستگی به تایید یا رد محصول نمونه دارد. به واحد آزمون در برخی استانداردها، بَهر یا batch هم گفته می شود.

 

 

 

 طبق آخرین نسخه استاندارد DIN EN 10204 – 2005، انواع مدارک و گواهی های بازرسی عبارتند از:

 

مدرک ۲٫۱ – اظهار انطباق سفارش

مدارکی که توسط سازنده صادر می شود و در آن بدون اینکه نتیجه ی آزمونی گزارش شود، اظهار می شود که محصول تامین شده مطابق با الزامات سفارش است. این مدرک براساس بازرسی غیر ویژه تهیه می شود.

 

مدرک ۲٫۲ – گزارش آزمون

مدارکی که توسط سازنده صادر می شود و در آن همراه با گزارش نتایج آزمون ها، اظهار می شود که محصول تامین شده مطابق با الزامات سفارش است. این مدرک براساس بازرسی غیر ویژه تهیه می شود.

 

مدرک ۳٫۱ گواهی بازرسی

مدارکی که توسط سازنده صادر می شود و در آن همراه با گزارش نتایج آزمون ها، اظهار می شود که محصول تامین شده مطابق با الزامات سفارش است. مدارک نوع ۳٫۱ توسط نماینده مجاز سازنده که مستقل از بخش تولید است (مثل کنترل کیفی یا تضمین کیفیت)، تایید (مهر و امضا) می شود. این مدرک براساس بازرسی ویژه تهیه می شود.

 

مدرک ۳٫۲ گواهی بازرسی

مدارکی که توسط سازنده صادر می شود و در آن همراه با گزارش نتایج آزمون ها، اظهار می شود که محصول تامین شده مطابق با الزامات سفارش است. مدارک نوع ۳٫۲ توسط نماینده مجاز سازنده که مستقل از بخش تولید است (مثل کنترل کیفی یا تضمین کیفیت) و نماینده مجاز خریدار یا بازرس شخص ثالث، تایید (مهر و امضا) می شود. این مدرک براساس بازرسی ویژه تهیه می شود.

 

در جداول زیر، خلاصه ای از توضیحات بالا را می توانید مشاهده بفرمایید:

 

 

 

 

ایستگاه ها یا سطوح بازرسی:

 

مرور مدارک – Document Review

این ایستگاه جهت بررسی مدارک می باشد تا انطباق آن با الزامات سفارش مورد تایید باشد. وقتی این ایستگاه تعیین شده باشد، گروه اجرایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و نیازی به توقف فعالیت تا اخذ تاییدیه وجود ندارد. این سطح از بازرسی معمولاً با حرف R در ITP (در ستون فعالیت های مربوط به گروه های مسئول در پروژه) مشخص می شود.

 

مرور و تایید مدارک –  Document Review & Approve

این ایستگاه همانند ایستگاه قبل جهت بررسی مدارک می باشد، با این تفاوت که تا اخذ تاییدیه و مجوز از بازرس، ادامه ی فعالیت متوقف می شود. این سطح از بازرسی معمولاً با حرف A یا RA در ITP (در ستون فعالیت های مربوط به گروه های مسئول در پروژه) مشخص می شود.

 

شاهد موردی – Spot Witness

برای انجام فعالیت هایی که این سطح از بازرسی برای آن ها توافق شده است، نیازی به صدور دعوتنامه کتبی برای حضور بازرس شخص ثالث و سایر گروه های مسئول در محل تست و بازرسی نیست. البته معمولاً زمان تست و بازرسی به صورت غیر رسمی (مثلاً اطلاع تلفنی) اعلام می شود. بازرس ممکن است به صورت موردی در محل تست و بازرسی حضور یابد ولی عدم حضور وی، منجر به توقف فعالیت نمی شود. در صورت عدم حضور بازرس، تست و بازرسی توسط سازنده انجام و نتایج آن ثبت می شود و در صورت تایید این نتایج توسط نماینده مجاز سازنده، فعالیت بعدی انجام می گیرد. در صورت درخواست بازرس، مدارک تست جهت بررسی در اختیار وی هم قرار می گیرد. این سطح از بازرسی معمولاً با حرف SW  در ITP مشخص می شود.

 

نقطه شاهد بازرسی – Witness Point

برای انجام فعالیت هایی که این سطح از بازرسی برای آن ها توافق شده است، نیاز به دعوتنامه کتبی قبلی از سوی پیمانکار یا سازنده برای حضور بازرس شخص ثالث و سایر گروه های مسئول در محل تست و بازرسی است. بازرس شخص ثالث و سایر گروه های مسئول که witness برای آن ها تعریف شده است، می توانند در مکان و زمان اطلاع داده شده حضور یابند یا از حضور خودداری کنند، ولی در هر صورت فعالیت متوقف نمی شود. در صورت عدم حضور بازرس، تست و بازرسی توسط سازنده انجام و نتایج آن ثبت می شود و در صورت تایید این نتایج توسط نماینده مجاز سازنده، فعالیت بعدی انجام می گیرد. در صورت درخواست بازرس، مدارک تست جهت بررسی در اختیار وی هم قرار می گیرد. این سطح از بازرسی معمولاً با حرف W یا WP در ITP مشخص می شود.

 

نقطه ایست بازرسی Hold Point

برای انجام فعالیت هایی که این سطح از بازرسی برای آن ها توافق شده است، مثل نقطه شاهد نیاز به دعوتنامه کتبی قبلی از سوی پیمانکار یا سازنده برای حضور بازرس شخص ثالث و سایر گروه های مسئول در محل تست و بازرسی است، ولی تفاوت Witness Point با Hold Point در آن است که حضور بازرس یا سایر گروه های مسئول در این مرحله الزامی است و بدون حضور وی فعالیت انجام نمی گیرد. انجام فعالیت های بعدی نیز منوط به تایید تست و بازرسی انجام شده در این مرحله توسط بازرس است. در واقع، فرایند ساخت در این مرحله Hold می شود تا عملیات بازرسی انجام و به تایید برسد و سپس کار ادامه می یابد. این سطح از بازرسی معمولاً با حرف H یا HP در ITP مشخص می شود.

 

قسمت اول این مطلب را از لینک زیر بخوانید:

در خصوص بازرسی فنی، ایستگاه ها و مدارک بازرسی و ITP بیشتر بدانید  – ۱

 

 

 

 

 

نوشته های مرتبط در عصر مواد:


ارسال دیدگاه