0
02126246958

خمکاری لوله به زبانی ساده

در ساخت سازه های سبک استفاده از مقاطع توخالی مانند لوله بسیار متداول است. سازه ها یا محصولاتی مانند میز و صندلی، دوچرخه و نظایر آن معمولاً توسط اتصال لوله ها به یکدیگر ساخته می شود. تولید این محصولات به ویژه زمانی که با شکل های پیچیده و یا طرح های زیبا همراه شود، نیازمند ایجاد خم در اجزاء لوله های آن است. علاوه بر ساخت مصنوعات فلزی سبک، خمکاری لوله کاربرد بسیار گسترده ای در بیشتر صنایع مثل خودروسازی، هواپیماسازی، قطعه سازی، صنایع هیدرولیکی و سیالاتی و غیره دارد. خمکاری فرایندی است که توسط آن طول مستقیمی به طول خمیده تبدیل می شود. معمولاً حداقل شعاع خم بر حسب مضربی از ضخامت تعریف می شود. حداقل شعاع خم، حد شکل دادن است و برای فلزات مختلف متفاوت است.

 

 

از روش های مختلفی برای خمکاری لوله ها استفاده می شود، از آن جمله می توان به روش های زیر اشاره کرد:

 

خمکاری پرسی:

در این روش لوله بر روی دو غلتک یا تکیه گاه و قالب در وسط این دو غلتک قرار می گیرد. در مواردی که شعاع خمکاری و تغییر سطح مقطع لوله از اهمیت خاصی برخوردار نیست، از این روش برای خمکاری لوله استفاده می شود.

 

خمکاری فشاری:

در این روش، قالب ثابت بوده و کفشک لغزان در حین دوران به دور قالب، لوله را به درون قالب می فشارد. خمکن های دستی که معمولاً برای خمکاری لوله های مسی با قطر کم استفاده می شوند، از این نوع است.

 

خمکاری کششی چرخشی:

در خمکاری کششی، قالب دوران می کند. در ابتدا لوله در محل شروع خم توسط گیره به قالب فشرده و محکم گرفته می شود. سپس هر دو با هم شروع به دوران کرده و در نتیجه لوله به درون قالب کشیده می شود.

 

خمکاری نوردی:

در این روش لوله از میان سه غلتک عبور داده می شود و در حین عبور لوله از میان سه غلتک، لوله شکل دایره با قطر مشخص را به خود می گیرد. از این روش بیشتر برای خمکاری لوله با شعاع خم های بزرگ استفاده می شود.

 

در فایل پیوست، مطالب زیر به زبانی ساده توضیح داده شده است:

 

  • انواع لوله ها بر اساس روش تولید

 

  • دسته بندی لوله ها بر اساس کاربرد و جنس

 

  • مشخصه های لوله ها

 

  • نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه روی لوله

 

  • روش های خمکاری

 

  • انواع دستگاه خمکن لوله

 

  • تاثیرات فرایند خمکاری بر لوله

 

 

فایل متنی خمکاری لوله را از عصر مواد دریافت کنید:

 

فایل PDF – خمکاری لوله

ارسال دیدگاه