0
02126246958

خان کشی

خانکشی به فرم درآوردن داخل یا خارج قطعات با فشار دادن یا کشیدن یک ابزار مخصوص به نام خانکش و ایجاد شیار سرتاسری روی سطح است. خان کشی فرایندی است منحصر به فرد با کارآیی بسیار بالا و یک روش سریع و ساده ماشین کاری برای تولید انبوه قطعاتی است که دارای سوراخ های سرتاسری، شکاف های مستقیم، مارپیچ و شکل های مختلف در سطوح داخلی هستند.

 

 

در خانکشی مجموعه ای از ابزارهای تک لبه ای بر روی یک میله مخروطی صلب مرکزی، ایجاد شده و هر لبه برش بیش از لبه برش قبلی از محور میله مرکزی فاصله دارد. این افزایش فاصله، عمق تراش هر دنده می باشد. عمق بار به وسیله دندانه های متوالی که پشت سر هم قرار گرفته اند تعيين می گردد و هر دندانه مقداری از بار را برداشته و نهایتاً اندازه سوراخ کامل می شود. معمولاً سطح موردنظر با حرکت خطی ابزار بر روی قطعه کار که در جهت محور ابزار است ایجاد می گردد. در بعضی مواقع نیز ترکیبی از حرکت خطی و دورانی خواهد بود.

 

خانکشی شیار داخلی پروانه پمپ

 

عملیات خانکشی به دو صورت افقی و عمودی صورت می گیرد. در حالت افقی نیرو بر سر میله خان کشی وارد شده و میله تحت کشش قرار می گیرد ولی در حالت عمودی نیرو به انتهای میله خان کشی وارد شده و میله تحت فشار قرار می گیرد.

 سوزن های خانکش انواع متفاوتی دارند. شکل ظاهری آن به این صورت است که دندانه های آن از جلو به عقب به تدریج بزرگ می شود تا فرم و بزرگی پروفیل مورد نظر را پیدا کند.

در عملیات خانکشی شکل سوزن خانکشی با یک بار عبور روی قطعه کار ایجاد می شود و هر دو عمل خشن کاری و پرداختکاری در یک زمان انجام می شود.

 

ابزارهای خانکشی

ارسال دیدگاه