جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag Welding) + ویدیو

توضیحات:   در جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag welding) و به اختصار ESW، دو قطعه با یک فاصله مشخص کنار هم قرار می گیرند. عملیات جوشکاری از پایین اتصال شروع می شود و به سمت بالا ادامه می یابد. در نتیجه ی ذوب الکترود و لبه‌های قطعه کار، فلز جوش تولید و درز اتصال … ادامه خواندن جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag Welding) + ویدیو