0
02126246958

اختراع فرایندی جدید برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی کشور

به گزارش وب سایت عصر مواد و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ “سعید عباسی” دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح “مطالعه و بررسی آزمایشگاهی مکانیسم تشکیل رسوب و انحلال سنگ مخزن در فرآیند تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته” گفت: افزایش ضریب بازیافت در مخازن تحت تزریق آب در مقابل وجود چالش‌های فرآیندی قرار دارند که می‌تواند کاهش تزریق‌پذیری چاه‌ها را به دنبال داشته باشد که عمدتاً تأثیرات ناخواسته‌ای را در مدیریت مخزن ایجاد می‌کنند. همچنین عدم شناخت مکانیسم‌های فعال در مخازن و چگونگی تقابل آنها ما را بر آن داشت مطالعه آزمایشگاهی جامعی در این خصوص داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شناخت مکانیسم‌های موثر در تغییرات خصوصیات محیط متخلخل که به طور غیرمستقیم می‌تواند افزایش و یا کاهش تولید نفت از میدان را به دنبال داشته باشد، گفت: از اهداف مهم در این پروژه، بررسی این مکانیسم است.

به گفته جناب اقای سعید عباسی، در این طرح براساس سناریوهای طراحی شده در آزمایشگاه، مکانیسم انحلال به همراه رسوب‌گذاری در محیط‌ های متخلخل مخازن نفتی به طور مشخص مورد بررسی قرار گرفتند. این شناخت باعث شد پارامترهای موثر در راستای فعال کردن مکانیسم‌های اثربخش مشخص شود و با استفاده از طراحی سناریوی تزریق به میدان، چالش‌ها شناخته و برنامه کاملی در جهت کاهش و یا رفع چالش‌ها ارائه شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش چالش آسیب‌های سازندی به میدان می‌تواند کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری فرآیندهای انتخابی را به همراه داشته باشد. تغییر خصوصیات سنگ مخزن برای افزایش ضریب بازیافت نگاهی بود که در اینجا به آن پرداخته شد. بهینه‌ترین ترکیب آب هوشمند نیز برای افزایش کارکرد معرفی شد. عمده نتایج این تحقیق در صنعت نفت و گاز و خصوصاً در فرآیندهای ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری کاربرد دارد.

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: نتایج این پروژه می‌تواند در بهبود عملکرد فرآیند تزریق آب و همچنین کاهش هزینه‌های فرآیندی و کاهش مشکلات نقش اساسی داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه یکی از نتایج این تحقیق ارائه ترکیب بهینه آب تزریقی بود لذا می‌تواند در مدیریت مخازن و همچنین طرح‌های صیانتی و تولیدی از میادین نفت نقش مهمی را ایفا نماید.

ارسال دیدگاه